Сегашно просто време в английския език – въпросителни изречения


Английски език по метода Сугестопедия – Lite Learning English (нови дати ), научете повече тук…

Английска Говорилница - Lite Learning English, научете повече тук…

Сугестопедични курсове по английски език за деца!

В предишните статии говорихме за употребата на сегашно просто време в английския език. Вече споменахме кога основно използваме сегашно просто време, как да формираме разказни и отрицателни изречения. Днешния курс по английски ще ви помогне да усвоите каква е структурата и как правилно да конструирате въпросителни изречения в сегашно просто време в английския език.

Преди да се спрем на формите нека да споменем някои думи за време – това са наречия за време, които най често се употребяват със сегашно просто време:

Искате да се научите да говорите английски език плавно, спокойно и уверено?

Побързайте да запазите своето място на курса по Разговорен Английски на Lite Learning English сега – преди да се запишете научете повече тук.

Always – винаги
Never – никога
Often – често
Usually – обикновено
Sometimes – понякога
Every week / month / year – всяка седмица, месец, година и др.

Както можете да забележите това са наречия за време, които отчетливо влизат в графата за определения за употребата на сегашно просто време а именно:

1. Използваме го когато нещо е винаги вярно: The sun rises in the east. Слънцето изгрява от изток.

2. Използваме го когато нещо е почти винаги вярно или вярно по принцип: I start work at 9h. – Започвам работа в 9ч.

3. Използваме го когато говорим за навици: He smokes. – Той пуши.

Побързайте да запазите своето място на курса по Разговорен Английски на Lite Learning English сега – преди да се запишете научете повече тук.

Сега след като припомнихме и надградихме вашите знания за употребата на сегашно просто време в английския език, нека в днешния онлайн курс по английски да ви научим да конструирате правилни въпросителни изречения. Въпросителните изречения се конструират със спомагателния глагол ‘do’ , който в случая не означава ‘правя върша’ а играе ролята на структурна единица спомагаща за формирането на правилно въпросително изречение (точно както и в отрицателните изречения).

И така нека вземем:

I live a happy life – Аз живея щастлив живот (щастливо).
Do I live a happy life?
You live a happy life.
Do you live a happy life?
He / She / It lives a happy life.
Does he / she / it live a happy life?

Забележете, че когато става въпрос за трето лице единствено число, промяната в DO e DOES и това Does взема ‘S’ от:
He liveS a happy life.

Представете си, че ‘S’ от разказното изречение отива при DOES на въпросителното. Така, че изречението: He loves Merry. Той обич Мери. Въпросително става: Does he love Merry? Като ‘S’ от Loves отива при DOES.

И така нека да продължим и с останалите форми:

We live a happy life.
Do we live a happy live?
You live a happy life. (Както знаете в английския език You – Ти и You – Вие имат една и съща форма, заради любовта на англичаните към учтивостта.)
Do you live a happy life?
They live a happy life.
Do they live a happy life?

Побързайте да запазите своето място на курса по Разговорен Английски на Lite Learning English сега – преди да се запишете научете повече тук.

Сега след като вече знаете как да конструирате правилни въпросителни изречения в сегашно просто време направете 5 разказни, 5 отрицателни и пет въпросителни изречения като следвате формулата.

Пример:

I love ice-cream. I don’t love ice-ream. Do I love ice-cream?
She loves ice-cream. She doesn’t love ice-cream. Does she love ice-cream?

Следва продължение…

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

1 Коментар

Other Links to this Post

  1. thebestcop — 13.09.2009 @ 22:51

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. TrackBack URI

Вашият коментар

WordPress Themes