Онлайн Английски – сегашно просто време продължение 3


Английски език по метода Сугестопедия – Lite Learning English (нови дати ), научете повече тук…

Английска Говорилница - Lite Learning English, научете повече тук…

Сугестопедични курсове по английски език за деца!

Сегашно просто време в английския език – продължение на нашия онлайн курс по английски език. Както вече знаете всеки може до голяма степен и сам да изучава английски до определено ниво, като работата с добър учител е незаменима. Това, което ние ви даваме в нашата част онлайн английски може да бъде разглеждано както като помощен материал така и като стимул за по-бързото и лесно усвояване на английския език.

В предишните две статии говорехме за английската граматика и по специфично сегашно просто време. Вече ви запознахме с глаголите ‘to be’ и ‘do’. Сега нека поговорим кога използваме сегашно просто време в английския език. Сегашно просто време има множество употреби, но сега нека да разгледаме основните три употреби.

Искате да се научите да говорите английски език плавно, спокойно и уверено?

Побързайте да запазите своето място на курса по Разговорен Английски на Lite Learning English

1. Използваме го когато нещо е винаги вярно:

The sun rises in the east. Слънцето изгрява от изток.

2. Използваме го когато нещо е почти винаги вярно или вярно по принцип:

I start work at 9h. – Започвам работа в 9ч.

3. Използваме го когато говорим за навици:

He smokes. – Той пуши.

Сега когато вече знаете основните употреби на сегашно просто време вие вече можете по спокойно и уверено да боравите с него и да конструирате правилни граматически изречения. Нека сега да разгледаме какви са формите за образуване на сегашно просто време с правилните глаголи. В английския език има правилни и неправилни глаголи. Правилните глаголи се спрягат по стереотип, докато неправилните глаголи се спрягат по особен за конкретния глагол начин. Хубавото е, че в английския език повечето глаголи са правилни и това ни дава възможност да улесним процеса на учене като въведем няколко правила.

Побързайте да запазите своето място на курса по Разговорен Английски на Lite Learning English сега – преди да се запишете научете повече тук.

Сегашно просто време – спрежение на правилните глаголи:

I work (аз работя)
You work
He / She / It works
We work
You work
They work

Както виждате единственото окончание, което трябва да запомните е при 3 лице единствено число и то е ‘s’ works. Отново виждате колко по-лесно е образуването на сегашно време в английския език сравнено с българския, където имаме различна наставка за всяко лице и число.

Очаквайте продължение…

No related posts.

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Няма коментари

Все още няма коментари.

RSS хранилка за коментарите по тази публикация. TrackBack URI

Вашият коментар

WordPress Themes