Седем закона в Сугестопедията/Резервопедията

Любов

Тук не говорим за онази сантименталната любов, а любов към човешкото същество.

При условия на положителни емоции, творческата интелектуална дейност и глобализираният учебен процес се отличават с липса на умора. Принципът на радост и концентративно спокойствие се прилага чрез система от игри и смях, чрез нагледните материали, които са не толкова илюстративни, а стимулиращи по характер, както и цялостната организация на учебния процес.

В създадената среда на доверие и спокойствие лесно се насъчава себеизявата и общуването.

 

Свобода

Свободата на обучаващия се да избира как сам да възприеме знанията.

Свободата дава възможност на учащия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. Той избира да се включи или не във всяко едно занимание. Свободата не се диктува от преподавателя, тя е спонтанно чувство у курсистите.

 

Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Когато учителят е с нагласа, че  нещо необикновено се случва, вярвайки в изключителните способности на учащите да възприемат на нивото на резервите, това автоматично резонира в тях и резервите се разкриват.

Състоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние на вдъхновение у учителя. Неговото отношение и поведение е подчинено на тази вяра в необикновеността на този процес и той излъчва автентични сигнали, които стимулират курсистите и дават тласък на разкриването на собствените им резерви.

 

Многократно увеличен учебен материал

Материалът при работа чрез Сугестопедия е задължително няколкократно увеличен, спрямо този, използван в традиционните методики.

Професорът е убеден, че колкото повече се натоварва паметта, толкова резултатите са по-добри. Освен увеличения ритъм на усвояване на знания, методиката има психопрофилактичен, психохигиенен и възпитателен ефект.

 

Принципът: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото

Частта е неделима от цялото и затова частите се преподават чрез цялото, в общия контекст, в глобалната история.

Елементите не бива да се преподават и изучават изолирано. Например, думите, граматиката не съществуват отделно от езика, а са част от речта. Всяко цяло е част от по-голямо цяло и така до безкрай. Човешкото същество реагира като цяло и възприема дразнителите в тяхната комплексност. Това е още едно доказателство, че елементите не съществуват отделно, а винаги като част от цялото.

 

Златната Пропорция

Можем да я открием навсякъде в природата, както и в класическото изкуство.

Съществува цяла наука за Златното сечение, или Златната пропорция, която се определя числото 1,618… за коефициент на хармоничност.

В Сугестопедията златната пропорция е на първо място при определяне на времетраенето и съотношението на отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на резервите на учащите се като им позволява да учат без умора.

 

Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката

Класическото изкуство и естетиката излъчват безброй неспецифични стимули, които периферно въздействат положително на личността.

Сугестопедичното изкуство, въведено чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н., създава условия за психорелаксация и хармония, които помагат за по-добра възприемчивост и стимулират разкриването психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на вдъхновение и да се отклони вниманието от страха, свързан с ученето, а също така и обогатява културата участниците в процеса.