Още един необикновен разказ за Сугестопедията

На 14.11.2015 бе посещението на Ванина Бодурова в град Добрич с подкрепата на йога клуб „Харапа“.
Още един необикновен разказ за Сугестопедията. С благодарност!