Какво е Сугестопедия?

Това е оригинална методика, специално разработена за учене на чужди езици, както и за обучение във всички дисциплини, създадена от проф. д-р Георги Лозанов и призната на световно ниво. При нея със средствата на класическото изкуство, театър, танц, игра и много емоция се спомага за отключване на резервите, с които човешкия мозък разполага за учене и се постига бързо натрупване на знания, които остават трайно в паметта и се възпроизвеждат също така бързо и естествено.

Системата е насочена също към подобряване цялостното психическо състояние на обучаващите се, като изключва излишното натоварване и стрес, типични за познатите традиционни методи на обучение. Сугестопедията увеличава нивата на мотивация, интереса, креативността и засилва многократно нивото на възприемане на нови знания, правейки ученето на чуждия език леко, приятно и желано занимание.

Кой може да участва?

Курсът е отворен за всяка възраст.
Курсът е както за абсолютно начинаещи, така и за тези, които вече имат известни познания по езика.
Курсът е особено подходящ за всички онези, за които говоримото изразяване на чужд език е предизвикателсво.

Какво представлява самият курс?

Сугестопедичният курс по английски език се състои от 100 учебни часа (45минути), разпределени в 25 дни по 4 учебни часа дневно, без почивните дни.

Работи се по сугестопедичен учебник и специално разработени допълнителни материали.

Цикълът на един сугестопедичен урок се състои от четири етапа: въведение, активен и пасивен концертен сеанс, разработка и представяне.

Във всеки един от етапите седемте закона на сугестопедията/резервопедията се спазват едновременно, неотделимо един от друг при всеки момент на общуването.

Няма домашна работа.

Гаранция за многократно завишени резултати има при 100% посещаемост.

Резултати от сугестопедичния курс:

Бързи и дълготрайни знания с минимум усилие. (Доказано е чрез експерименти, че голяма част от пасивно натрупаните знания, дори започва да се активира естествено с течение на времето.)

Езиковата бариера пада и обучаващите се развиват много добра способност за говоримо справяне с различни езикови ситуации.

Повишено ниво на мотивацията и интерес към нови знания не само по чуждия език, но и като цяло.

Курсистите се чувстват по- уверени, ентусиазирани и положително настроени. Тази атмосфера се предава и на работното място.

Уменията за работа в екип се подобряват чувствително, поради груповите занимания и интензивното общуване по време на обучението.

Цялостно подобряване на психическото състояние на курсистите.

 

Седем закона в Сугестопедията/Резервопедията

За проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева