ComеAlon‘ events

Това е хепънинг с идея за събиране на хора, говорещи английски език на всякакви нива, включително и чужденци. Ще сиПовече…

*COOL THEATRE LAB*

Това е едно ново и вълнуващо събитие от поредицата ГОВОРИЛНИЦА- ТВОРИЛНИЦА, в което в 8 поредни срещи ще сътворим заедноПовече…