Национална конференция по сугестопедия 2015

„ЛАЙТ ЛЪРНИНГ“ Център по Класическа Сугестопедия днес, 17ти Септември, 2014г., стана на 4 години!

Отворихме врати през 2011та година на красивия празник на Вяра, Надежа и Любов и вървяхме напред с непреклонна вяра, нестихваща надежда и неспираща любов. Проправихме отново пътя на Класическата Сугестопедия и в столицата на България, където Сугестопедията се заражда още през 60години на миналия век.

Вече три години даваме Светлина и помагаме на малки и големи да учат с Лекота! Това са три години, изпълнени с много изпитания, предизвикателства, радост, смях и игри; три години, в които направихме много приятели, пяхме хубави песни и бяхме деца; три години на изключително усърдие, внимание и обич, и най-вече за нас една тригодишна осъществена мечта, която ни дава криле да мечтаем още повече!

Пожелавам на училището ни и на екипа още много такива щастливи години! Да бъдем здрави, за да осъществяваме още много мечти на много хора, осмелили се да мечтаят, и да бъдем повод за безброй красиви моменти! За нас е истинско богатство да бъдем проводник на нещо толкова благородно и истинско!

С най-голяма благодарност и признателност искам да поздравя г-жа Ванина Бодурова, нашата учителка и една смела крехка жена, без която тази мечта нямаше да бъде реалност!

Благодаря и на вече покойните проф. д-р Георги Лозанов и на невероятната проф. д-р Евелина Гатева, които не спират да ни вдъхновяват, а чрез нас и хиляди хора, докоснали се до Сугестопедията!

С обич,

Галина Спасова

Основател на ЛАЙТ ЛЪРНИНГ Център по Класическа Сугестопедия

Сугестопед, Английски език

Седем закона в Сугестопедията


Английски език по метода Сугестопедия – Lite Learning English (нови дати ), научете повече тук…

Английска Говорилница – Lite Learning English, научете повече тук…

Сугестопедични курсове по английски език за деца!

Сугестопедията е изградена върху следните седем закона:

Любов

Не сантиментална любов, а любов към човешкото същество.

При условия на положителни емоции, творческата интелектуална дейност и глобализирания учебен процес се отличават с липса на умора. Принципът на радост и концентративно спокойствие се прилага чрез система от игри и смях, чрез нагледните материали, които са не толкова илюстративни, а стимулиращи по характер, както и цялостната организация на учебния процес.

Свобода

▪ Свободата на обучаващия се да избира как сам да възприеме знанията.

Свободата дава възможност на учещия се да се вслуша във вътрешния си глас и да избере своя собствен път към резервите на психиката в различните моменти на процеса на обучение. Свободата не се диктува от учителя, тя е спонтанно чувство у учещия се.

Убедеността на преподавателя, че нещо необикновено се случва

Когато учителят е с нагласа, че  нещо необикновено се случва , вярвайки в изключителните сособности на учащите да възприемат на резервно ниво, това автоматично резонира в тях и резервите се разкриват.

Състоянието на увереност, че нещо необикновено се случва, води до състояние на вдъхновение у учителя. Очакванията на учителя се отнасят както към неговите/нейните собствени  способности да активира резервите на учащите, така и към способностите на курсистите да учат на резервно ниво. Тези очаквания се усещат от курсистите чрез периферните перцепции и подсъзнателните сигнали, които се излъчват от гласа, изражението на лицето и цялото не словесно поведение на учителя. Поради автентичността на тези сигнали и невъзможността те да бъдат изиграни от учителя, учащите ги възприемат без колебание. Това автоматично води до разкриване на резервите.

Многократно увеличен учебен материал

Материалът при работа чрез Сугестопедия е задължително няколкократно увеличен, спрямо този, използван в традиционните методики.

Методиката има психопрофилактичен, психохигиенен и възпитателен ефект, повече от ясно е, че не бива да позволим учебния материал да намалее.

Принципът: Цяло – Част, Част – Цяло; Частта чрез Цялото

▪Езикът е едно цяло, той не е нито само граматика, нито само лексика, нито само писане и т.н. Той е един организъм и както ние възприемаме не само с определена част от мозъците си, така и езикът не бива да бъде възприеман на части.

Елементите не бива да се преподават и изучават изолирано. Например, думите, граматиката, не съществуват отделно от езика, а са част от речта. Всяко цяло е част от по- голямо цяло и така до безкрай.Човешкото същество реагира като цяло и възприема дразнителите в тяхната комплексност. Това е още едно доказателство, че елементите не съществуват отделно, а винаги като част от цялото.

Златната Пропорция

▪ В Сугестопедията златната пропорция е на първо място при определяне на времетраенето и съотнояението на отделните компоненти, което допълнително подпомага процеса на разкриване на резервите на учащите се.

Съществува цяла наука за Златното сечение, или Златната пропорция, която се определя числото 1,618… за коефициент на хамоничност.

Приложение на Класическото Изкуство и Естетиката

Класическото изкуство и естетиката се използват в сугестопедията като особено ефективни медиатори на неманипулативната комуникативна сугестия поради тяхната способност да излъчват безброй неспецифични стимули, които подхранват изобилието от периферни перцепции, незабелижими за съзнанието.

Сугестопедичното изкуство създава условия за състояния на оптимална психорелаксация и хармония, които помагат да се създаде състояние на спонтанно повишена възприемчивост и да се стимулира способността да се разкрият психичните резерви в приятна атмосфера. То помага да се достигне до състояние на вдъхновение и да се отклони вниманието от „болното място”, където има страх, свързан с ученето. Класическото изкуство се въвежда чрез специално подбрани произведения на класическата музика, песни и арии, литературни произведения, репродукции на шедьоври на изобразителното изкуство и т.н.

За Сугестопедията от извора!

http://www.youtube.com/watch?v=yBOJSJyOuSk&feature=channel

Изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК по метода СУГЕСТОПЕДИЯ